Preskočiť na obsah

Všeobecne záväzné nariadenie obce Rozhanovce č. 1/2024 o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole